1994-2000

Firma OSSIKO v.s.p. została założona w 1994 r. w Czeskim Cieszynie, ul. Sadová 313. Pierwszy posmysł zalożyć firmę zajmującą sie skrawaniem metali urodził się w gowach trzech panów: Jiřího Sikory, Jana Konderli i Karola Ostruszki. Wspólnie zbudowali pierwszy zakład produkcyjny, w ktorym jmieścili swoje pierwsze maszyny. Wogóle pierwszą maszyną była tokarka SVR 18. Stopniowo firma zacząła oferować swoje usługi przedewszytskim firmom i poszczególnym osobom, którzy mieliz apotrzebowanie w dzidzinie obróbki części maszyn. Pojawiały sie i takie zamówienia, jako wyszlifowanie wałów korbowych do samochodów Škoda 120. Za niedługo zostałz atrudniony pierwszy pracownik, który pracuje w firmie do dzisiaj. Z biegem czasu firma dostała sie do podswiadomości wiekszych firm, które wykorzystywały eksterne zamówienia w obszarze skrawania metali. Do tych firm należała MSV Metal Studenka, Strojírny Třinec i rozpoczęła sie również bardzo przyjemna i długoletnia współpraca z firmą Bonap - ICCZ, ktora zapewnia i dostarcza zamówienia do dzisiaj. Pod koniec 2000 r. firma zatrudnia około 10 pracownikow.

2000-2010

 W 2000 r. firma przenosi się do własnej hali produkcyjnej w Trzyńcu Ropice. Firmę prowadzi już tylko Jiří Sikora i Jan Konderla. Do nowej hali kupuję się większe i dogładniejsze maszyny. Yaczynaja sie produkować wieksze wyroby. Przychodzą dalsze zamówienia i OSSIKO rozpoczyna współpracę z kolejnymi firmami: KOVONA SYSTEM, IP servis, VUHŽ, ROKO TREIN, LICHNA TRADE CZ. OSSIKO rozpoczyna produkcję wyrobów na rynki zagraniczne: Polska, Niemcy, Francja, Egipt. W 2005 r. firma zakupiła pierwsze tokarki NC SE 520 NUMERIC
i za nie długo również pierwszą NC wytaczarkę       WH 10NC. W latach 2006 i 2007 firma budują dalszą halę produkcyjną wyposażoną dźwigiem o nośności 5 ton. Do tej hali zostają umieszczone większe maszyny jako tokarki SE 820 NUMERIC, SN 710S, SUI 80 i koljne dwie wytaczarki horyzontalne WH 10 NC i W 100. OSSIKO rozwija się i przed kryzysem finansowym w 2005 r. osiąga największą liczbę pracowników - ok. 30. W 2007 r. firma wdrożyła ssystem jakości ISO 9001 i otrzymała także certyfikat  TÜV. W czasach kryzysu nie było możliwe napełnić zdolności produkcyjne firmy i dlatego dochodzi do obniżenia obrotow i liczby pracovników na 18. Na przełomie lat 2010 i 2011 firmie udaje się napełniać zdolności produkcyjne, stopniowo odbij się od dna i zaczyna ponownie prosperować.

Obecnie

Obecnie firmę OSSIKO v.s.p. prowadzą Jiří Sikora i Jan Konderla. Fimra zatrudnia około 20 osób i próbuje sprzedać swoje uslugi na rynki niemieckim, austriackim i szwajcarskim. Pod koniec 2010 r. firma roypoczęła współpracę z Katedrą skrawania i montażu na Wydziałe maszynowym  VŠB - TU Ostrava. Ta współpraca skupia się przedewszytskim na optymalizacji warunków skrawania i używanych materiałów narzędzi. Nasza firma stara się dostosować do aktulanych wymogów rynku, zeby spełnić wszytskie wymogi potencjalnych klientów

Měření drsnosti povrchu

Hale produkcyjne Współpraca z VŠB - TU Ostrava: Pomiar chropowatości powierzchni Współpraca z VŠB - TU Ostrava: Pomiar zużycia płytki z węglików spiekanych