1994-2000

Společnost OSSIKO v.s.p. byla založena v roce 1994 v Českém Těšíně, Sadová 313. Počáteční myšlenka založit firmu zabývající se kovoobráběním se zrodila v hlavách tří pánů: Jiřího Sikory,  Jana Konderly a Karola Ostruszky. Společně vybudovali první výrobní prostory, kde umístili i své první výrobní stroje. Vůbec prvním strojem byl soustruh SVR 18. Postupně začali nabízet své služby hlavně firmám a jednotlivcům, kteří potřebovali strojově obrobit kovové součástky. Objevovaly se i takové zakázky jako vybroušení klikové hřídele pro automobily Škoda 120. Zanedlouho také zaměstnali svého prvního zaměstnance, který ve firmě pracuje dodnes. S postupem času se firma OSSIKO dostala do povědomí větších firem, které začaly využívat externích zakázek v oblasti kovo-obrábění. Mezi tyto firmy patří například MSV Metal Studénka, Strojírny Třinec a také se začala velmi slibná a dlouhodobá spolupráces firmou Bonap - ICCZ, která naší společnosti zprostředkovává a dodává zakázky dodnes. Firma na konci tohot období zaměstnává kolem 10 zaměstnanců.

2000-2010

V roce 2000 firma přesídlila do vlastních prostor v Třinci Ropice. Společnost vede už pouze Jiří Sikora s Janem Konderlou. Do nové haly se kupují větší a přesnější obráběcí stroje. Začínají se obrábět větší dílce. Přicházejí  další zakázky a spolupráce s dalšími firmami a společnostmi: KOVONA SYSTEM, IP servis, VUHŽ, ROKO TREIN, LICHNA TRADE CZ a další.OSSIKO začíná vyrábět součásti i pro zahraniční trh - Slovensko,Německo, Francie, Egypt. V roce 2005 firma kupuje první NC soustruh SE 520 NUMERIC a chvíli poté první NC vyvrtávačku WH 10 NC. V létech 2006 a 2007 společnost staví další výrobní halu, která je vybavena jeřábem do 5 tun. Do této haly jsou postupně umísťovány větší stroje jako soustruhy SE 820 NUMERIC, SN 710S, SUI 80 a další dvě horizontální vyvrtávačky WH 10 NC a W 100. OSSIKO se rozvíjí a před finanční krizi v roce 2009 dosahuje svého největšího počtu zaměstnanců - cca 30. V roce 2005 je ve firmě zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001 a společnost také získává certifikát TÜV. V době krize nebylo možné naplnit výrobní možnosti společnosti a proto dochází k poklesu obratu i zaměstnanců na cca 18. Na přelomu let 2010-2011 se firmě daří naplňovat výrobní možnosti, postupně se dostává zpět na hladinu a znovu začíná prosperovat.

Současnost

 V současnosti stojí v čele firmy OSSIKO v.s.p. stále Jiří Sikora s Janem Konderlou. Firma zaměstnává 20 zaměstnanců a snaží se své služby prodat na německém, rakouském a švýcarském trhu. Na přelomu let 2010 a 2011 firma začala spolupracovat s Katedrou obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB -TU Ostrava. Tato spolupráce je zaměřená hlavně na optimalizaci řezných podmínek a použitých řezných materiálů, ale také na vývoj speciálních jednoúčelových nástrojů a upínacích přípravků. Naše společnost se snaží přizpůsobit aktuálním podmínkám trhu a vyjít tak vstříc všem  požadavkům potencionálních klientů. 

Měření drsnosti povrchu

Výrobní prostory Spolupráce s VŠB - TU Ostrava: Měření drsnosti povrchu Spolupráce s VŠB - TU Ostrava: Měření opotřebení vyměnitelné břitové destičky